Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

W naszym Szyldomacie możesz zaprojektować własne tabliczki dokładnie według własnego pomysłu. Tekst, kolor, kształt itp.

Zacznij projektować tabliczkę

Informacje na temat Tabliczki z ulicą

Za umieszczenie tabliczek z nazwami ulic odpowiada gmina. Dotyczy to zarówno dużych dróg, jak i małych uliczek osiedlowych. Jednak może okazać się konieczne, aby spółdzielnia mieszkaniowa, przedsiębiorstwo lub prywatna osoba umieściła własną tabliczkę z nazwą ulicy, aby ułatwić gościom dotarcie do celu. Poza tym wiele osób zamawia tabliczki z nazwą ulicy do oznaczenia dróg, za które gmina nie odpowiada.

Na tabliczce z nazwą ulicy musi znaleźć się jej nazwa – to oczywiste. Jednak projektując taką tabliczkę, należy pomyśleć również o innych informacjach, jakie mogą się na niej pojawić.

Tabliczki z nazwą ulicy – co może się na nich znaleźć?

Nazwa ulicy 

Najczęściej na takiej tabliczce znajduje się nazwa ulicy. Istnieją okoliczności powodujące, że trzeba dane miejsce oznaczyć nazwą ulicy. Jednak kategoria „Tabliczki z nazwą ulicy” może obejmować także inne oznaczenia umieszczane na ulicy. 

Numer domu 

Celem tabliczki z nazwą ulicy jest ułatwienie dotarcia pod wskazany adres. Z tego powodu wiele osób oprócz nazwy ulicy dodaje jeszcze numer domu. Na przykład napis na tabliczce może brzmieć: „Lipowa 10–14”, dzięki czemu gościom łatwiej będzie trafić do właściwego budynku. 

Nazwa dzielnicy 

Zdarza się również, że na tabliczce z nazwą ulicy pojawia się nazwa dzielnicy. To informacja, która wprawdzie potrzebna jest niewielu kierowcom, ale czasami może być pomocna. Może się zdarzyć, że nazwa jakiejś instytucji będzie jednoznaczna z nazwą dzielnicy, nad którą sprawuje pieczę.

Co sądzą nasi klienci?