Przejdź do głównej zawartości

Polityka prywatności

Zależy nam na zaufaniu użytkowników naszej witryny. Aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, przestrzegamy przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. Poniżej prezentujmy informacje na temat sposobu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania takich danych. Niniejsza polityka prywatności definiuje rodzaj gromadzonych danych użytkownika. Opisujemy tutaj również sposób ich przetwarzania i wykorzystywania. Ponadto informujemy, do kogo należy się zwrócić z zapytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Signmax AB, nr organizacyjny 556756-8760, właściciel marki Szyldmax. Dane kontaktowe przedsiębiorstwa Signmax AB:

Adres e-mail:
info@szyldmax.pl

Adres pocztowy:
Signmax AB
Box 21
433 21 Partille, Szwecja

Adres www:
https://szyldmax.pl

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa znajdują się również tutaj:
https://www.szyldmax.pl/kontakt

2. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie dane użytkownika, które zostaną nam przez niego udostępnione. Dane osobowe to dane, które identyfikują osobę fizyczną. Są to na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i e-mail. 

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby móc zrealizować jego zamówienie. Dane osobowe zostaną udostępnione stronie trzeciej wyłącznie, jeśli będzie to dozwolone prawnie, m.in. w celu zawarcia umowy oraz egzekucji długu lub jeśli użytkownik wyraził wcześniej stosowną zgodę. Dane użytkownika nie będą udostępniane stronie trzeciej w celach marketingowych bez jego zgody. Do celów realizacji zamówień korzystamy z usług innych firm (np. przedsiębiorstw logistycznych, obsługujących płatności oraz banków), którym przekazujemy dane niezbędne do tych celów. Takim dostawcom wolno wykorzystywać przekazane im w powyższych celach dane tylko do świadczenia konkretnych usług związanych z realizacją zamówienia.

Przechowujemy dane klientów i dotyczące zamówień przez siedem lat zgodnie ze szwedzkimi przepisami księgowymi. 

Zbieramy także informacje dotyczące sposobu korzystania z witryny przez użytkownika w postaci plików cookie. Wyczerpujące informacje na temat rodzaju zbieranych danych oraz powodów zbierania znajdują się w punkcie 8.

2.1 Utworzenie konta klienta oraz składanie zamówień

Każdy użytkownik naszej witryny, który utworzy konto klienta, otrzyma chroniony hasłem dostęp do swoich danych zapisanych u nas. Użytkownik otrzyma również dostęp do danych dotyczących wcześniej złożonych zamówień oraz ustawień prenumeraty biuletynu. 

Aby złożyć zamówienie lub utworzyć konto klienta, należy podać następujące dane. Dane te są obowiązkowe i niezbędne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań związanych z realizacją zamówień. 

  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko
  • Adres pocztowy
  • Numer telefonu (używany jedynie do powiadomienia o możliwości śledzenia przesyłki)
  • Hasło

2.2 Tworzenie tabliczek

W momencie gdy użytkownik projektuje tabliczkę, zapisujemy jej treść oraz dane niezbędne do zrealizowania jego zamówienia. Nigdy nie udostępniamy informacji na temat tabliczek innym użytkownikom ani stronie trzeciej w celach marketingowych. 

2.3 Obsługa płatności

U nas płatności kartą są bezpieczne. Płatności są obsługiwane przez firmę Adyen B.V, gwarantującą bezpieczne szyfrowanie transakcji zgodnie z surowymi normami bankowymi. Dane karty są przesyłane bezpośrednio do Adyen B.V. Za ich pośrednictwem mamy dostęp do imienia i nazwiska właściciela karty, rodzaju karty oraz 4 ostatnich cyfr numeru karty, a także numeru IP, z którego zrealizowano płatność. Te informacje są nam potrzebne do obsługi zwrotów płatności oraz aby rozwiązać ewentualne problemy nieprawidłowego obciążenia karty. W naszej firmie dostęp do tych danych mają jedynie osoby, które w ramach obowiązków zawodowych obsługują zwroty płatności.

Płatności poprzez PayPal obsługiwane są przez PayPal (wówczas podmiot ten jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych), a my mamy dostęp do pewnych informacji poprzez PayPal w celu obsługi płatności oraz rozwiązywania ewentualnych problemów nieprawidłowych płatności. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi przez PayPal znajduje się w ich polityce prywatności: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

W przypadku pozostałych metod płatności bezpośrednich przetwarzamy, jeśli konkretna metoda płatności tego wymaga, takie dane jak: adres e-mail, numer IP, numer telefonu, numer konta i imię i nazwisko. W przypadku płatności odroczonych na fakturę dane osobowe znajdujące się na fakturze i niezbędne do celów księgowych przetwarzane są zgodnie ze szwedzkim prawem o księgowości (Bokföringslagen 1999:1078). Dane są przechowywane w ciągu danego roku podatkowego oraz przez 7 kolejnych lat.

2.4. Biuletyn informacyjny

Wykorzystujemy adres e-mail użytkownika do przesyłania aktualnych informacji oraz promocji. Aby osoba prywatna mogła zostać dodana do listy prenumeratorów biuletynu, musi wyrazić na to zgodę. Jeśli użytkownik nie chce dłużej prenumerować naszego biuletynu, może bez żadnych opłat zrezygnować z prenumeraty, korzystając z linka znajdującego się w każdej wysyłanej wiadomości, kontaktując się przy użyciu danych kontaktowych podanych w punkcie 1 oraz zmieniając ustawienia w strefie klienta.

Jego dane nie będą udostępniane dalej żadnej stronie trzeciej w innych celach niż tylko do przekazania informacji o naszych nowościach, produktach i promocjach.

2.5 Śledzenie zachowań w witrynie

Zbieramy informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny i jak się po niej porusza. Informacje te są gromadzone na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z poprawą jakości. Więcej informacji znajduje się w punkcie 8.

2.6 Opinie klientów

Dane kontaktowe użytkownika mogą być udostępnione stronie trzeciej na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z chęcią poznania opinii klientów. Dane użytkownika będą używane wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane stronie trzeciej do wykorzystania w celach marketingowych.

2.7 Pomoc działu obsługi klienta

W momencie kontaktu użytkownika z działem obsługi klienta przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu udzielenia pomocy. Takie dane nie są używane do innych celów i są usuwane najpóźniej po 12 miesiącach.

2.8 Media społecznościowe

Dane osobowe udostępniane nam poprzez media społecznościowe są przetwarzane zgodnie z polityką ochrony danych osobowych obowiązującą w danym serwisie. Administrujemy treścią na kontach i usuwamy ewentualne bezprawne treści. Jeśli komunikacja w mediach społecznościowych przyjmie charakter pomocy ze strony działu obsługi klienta, wówczas dane będą przetwarzane zgodnie z powyższą polityką obowiązującą kontakty z działem obsługi klienta.

2.9 Konkursy

W przypadku konkursów wykorzystujemy dane osobowe do powiadomienia o ewentualnej wygranej.

3. Kontrola zdolności kredytowej 

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej przed rozpoczęciem produkcji i dostawą zamówienia. Do tego celu wykorzystujemy dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej przez specjalizujące się w takich usługach przedsiębiorstwo.

3.1 Rekrutacja

W przypadku zgłoszeń kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska oraz spontanicznie wysłanych podań o pracę gromadzimy dane osobowe wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Takie dane nie są używane do innych celów i są usuwane najpóźniej po 24 miesiącach, jeśli kandydat nie udzieli zgody na zachowanie jego danych w naszym banku kandydatów.

4. Przekazywanie danych osobowych do innego kraju

Zawsze dążymy do przetwarzania danych osobowych użytkowników w ramach UE/EOG. Jednakże może się zdarzyć, że w pewnych wypadkach dane te zostaną przekazane i będą przetwarzane w krajach nienależących do UE/EOG przez naszego dostawcę lub poddostawcę. Ze względu na fakt, że zależy nam bezwzględnie, aby zawsze chronić dane osobowe użytkowników, zobowiązujemy się wdrożyć wszelkie uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki, aby zagwarantować, że dane osobowe będą przetwarzane w bezpieczny sposób, na odpowiednim poziomie ochrony, który jest porównywalny i na tym samym poziomie co ochrona w UE/EOG.

4.1 Marketing i profilowanie

W celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych możliwych informacji i ofert, czasami korzystamy z dopasowywania klientów podczas reklamowania się na platformach stron trzecich. Korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam przez użytkownika, strony trzecie, takie jak Meta i Google, mogą dopasować użytkownika do podanych przez niego informacji. Po wykonaniu tej czynności użytkownik może otrzymywać wiadomości i informacje, które, jak zakładamy, są dla niego interesujące. Najczęściej używane dane obejmują adres e-mail i numer telefonu, ale mogą również wystąpić inne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, miasto, kod pocztowy, hrabstwo, kraj, wiek, identyfikator reklamodawcy mobilnego i identyfikator urządzenia mobilnego.

Dane kontaktowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej do stron trzecich, gdzie następuje automatyczne dopasowanie, jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem o takich samych danych kontaktowych. Po zakończeniu dopasowania dane te zostaną usunięte.

Należy pamiętać, że informacje, które udostępniamy na temat użytkownika, nie mogą być wykorzystywane przez strony trzecie do innych celów. Obecnie korzystamy z dopasowywania klientów na platformach Google i Meta.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych zgromadzonych przez nas. Ma prawo zażądać informacji na temat rodzaju danych przechowywanych na jego temat, a my zobowiązani jesteśmy udzielić tych informacji bezpłatnie w rozsądnym terminie. Jeśli użytkownik chce poznać wszystkie lub część takich danych, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta, korzystając z danych kontaktowych w punkcie 1.

Użytkownik ma również prawo skorygować lub usunąć swoje dane. Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia wobec naszego sposobu zbierania jego danych lub ich wykorzystywania, może przekazać nam swój sprzeciw, kontaktując się z nami poprzez dane kontaktowe w punkcie 1. 

Chcemy mieć pewność, że posiadane przez nas dane są aktualne i poprawne. Użytkownik może poprosić nas o skorygowanie jego danych, które jego zdaniem są nieprawidłowe. 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Może to zrobić, korzystając z linka znajdującego się w każdej wysyłanej przez nas wiadomości, kontaktując się przy użyciu danych kontaktowych podanych w punkcie 1 oraz zmieniając ustawienia w strefie klienta.

Użytkownik ma zawsze prawo do wyrażenia swojej opinii i skargi na sposób przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Taką opinię/skargę należy wnieść do organu nadzorczego. W naszym przypadku obowiązującym organem nadzorczym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/).

6. Pliki dziennika

Dane osobowe użytkowników są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Zasada ta obowiązuje oczywiście również przy składaniu zamówienia, płatności i logowaniu na konto. Korzystamy z systemu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

Poza tym dokładamy starań, aby zabezpieczyć naszą witrynę i systemy przed stratami, uszkodzeniem, zmianą, dystrybucją lub dostępem do danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

7. Bezpieczne przekazywanie danych

Your personal information is securely transferred with us by encryption. This goes without saying, even for your order, payment and login as a customer. We use the Secure Socket Layer (SSL) encryption system.

In addition, we work actively to keep our website, systems, and organization secure against loss, destruction, access, modification or distribution of your data through unauthorized persons.

8. Pliki cookie

Chcemy, aby nasza witryna funkcjonowała jak najlepiej i dlatego na mocy artykułu 6 punkt 1(f) RODO stosujemy pliki cookie, usługi analiz sieciowych oraz wtyczki do mediów społecznościowych. Zaakceptowanie plików cookie nie jest wymagane, aby móc korzystać z naszej witryny. Jednak jeśli użytkownik nie pozwoli nam na stosowanie plików cookie, funkcjonalność witryny będzie ograniczona i nie będzie mógł zamawiać naszych produktów.

Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, które zawierają pewne ustawienia oraz informacje na temat korzystania z Internetu do wymiany informacji pomiędzy naszym systemem a przeglądarką internetową. Informacje te są czasami niezbędne do działania pewnych funkcji na stronie, do poprawy doświadczeń użytkowników poprzez zebrane dane statystyczne, do przesyłania odpowiednich ofert i pomiaru skuteczności reklam oraz do pewnych czynności wykonywanych przez dział obsługi klienta. Informacje na temat wszystkich plików cookie i ich obszaru zastosowania znajdują się w punkcie 6.1.

Nie zapisujemy w plikach cookie żadnych wrażliwych danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację osób.

Jak uniknąć plików cookie? Jeśli nie zgadzasz się na stosowanie plików cookie, możesz wprowadzić ustawienia w przeglądarce, które spowodują ich odrzucanie, lub wyłączać je oddzielnie, instalując plik cookie odrzucający inne pliki cookies. Nie zapomnij, że ustawienia trzeba zmienić w każdej używanej przeglądarce. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach pomocy przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że decyzja o rezygnacji ze wszystkich plików cookie oznacza, że niektóre z funkcji naszej witryny nie będą działały prawidłowo. Korzystając z witryny szyldmax.pl, użytkownik tym samym zgadza się na stosowanie przez nas plików cookie.

8.1 Jakiego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane?


Co sądzą nasi klienci?