CSR

W jaki sposób Szyldmax realizuje koncepcję CSR?

Chcemy uwzględnić zasady CSR w naszej działalności, co oznacza, że angażujemy się w sprawy naszego otoczenia i pracowników. Chcemy prowadzić działalność w sposób zrównoważony i brać udział w pozytywnych zmianach. Działamy w ten sposób poprzez wspieranie organizacji i stowarzyszeń, które naszym zdaniem przyczyniają się do pozytywnego rozwoju społecznego. Taka postawa może oznaczać wiele, od pracy na rzecz ochrony praw człowieka aż po zachęcanie ludzi do aktywności fizycznej. Poprzez różne kampanie udało nam się wzbudzić zaangażowanie, zwrócić uwagę na ważne kwestie i zebrać pieniądze na cele dobroczynne. Kontrolujemy własną działalność i kompensujemy szkody wyrządzone w klimacie przez emisje dwutlenku węgla generowane podczas produkcji naszych tabliczek oraz dostaw do klienta.

Czym jest CSR?

CSR to akronim od Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu). To koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa przyjmują na siebie odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na społeczeństwo w wymiarze większym niż nakazują przepisy prawa i dążą do zrównoważonego rozwoju. Biznes możne wpływać na społeczeństwo na wielu obszarach. Zwykle mówi się o wpływie na sferę społeczną, środowisko oraz ekonomię.

#SzyldmaxWspiera

Zdecydowaliśmy się na popieranie pozytywnych zmian w społeczeństwie i dlatego wspieramy organizacje i stowarzyszenia podejmujące różne działania w tym kierunku, od ochrony praw człowieka aż po zachęcanie ludzi do aktywności fizycznej. Aby śledzić nasze działania i wziąć w nich udział, użyj hashtagu #SzyldmaxWspiera. Chcesz również uzyskać wsparcie ze strony Szyldmax? Gorąco zachęcamy do przesłania nam zapytania w tej kwestii na adres info@szyldmax.pl.

 Nasi pracownicy

Zarządowi firmy Szyldmax zależy, aby każdy pracownik czuł się dobrze i lubił swoją pracę, aby pracował w dobrych warunkach, czuł się bezpiecznie i nie był narażony na żadnego rodzaju akty dyskryminacji. Nasi pracownicy cieszą się swobodą działania wymagającą od nich przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny. Kładziemy nacisk na współpracę, wspólnotę, szacunek i zrozumienie. Nasi pracownicy powinni czuć przynależność do zespołu oraz jedność z innymi bez względu na swoją płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie etniczne, poziom sprawności fizycznej itp. 

Aby uzyskać takie relacje, przywiązujemy ogromną wagę do opinii pracowników, które zbieramy podczas rozmów pracowniczych i w ankietach. W ramach projektów, warsztatów i kursów dążymy do nieustannego rozwoju kompetencji pracowników.

Co sądzą nasi klienci?