Przejdź do głównej zawartości

CSR

W jaki sposób Szyldmax realizuje koncepcję CSR?

Chcemy uwzględnić zasady CSR w naszej działalności, co oznacza, że angażujemy się w sprawy naszego otoczenia i pracowników. Chcemy prowadzić działalność w sposób zrównoważony i dawać dobry przykład zarówno w kontekście społecznym, jak i ochrony środowiska.

Czym jest CSR?

CSR to akronim od Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu). To koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa przyjmują na siebie odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na społeczeństwo w wymiarze większym niż nakazują przepisy prawa i dążą do zrównoważonego rozwoju. Biznes możne wpływać na społeczeństwo na wielu obszarach. Zwykle mówi się o wpływie na sferę społeczną, środowisko oraz ekonomię.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Dbamy o siebie nawzajem i szanujemy siebie i klientów, jednocześnie nie zapominając o społeczeństwie, np. poprzez działania dobroczynne, udział w kampaniach i współpracy.

Nasi pracownicy

Zarządowi firmy Szyldmax zależy, aby każdy pracownik czuł się dobrze i lubił swoją pracę, aby pracował w dobrych warunkach, czuł się bezpiecznie i nie był narażony na żadnego rodzaju akty dyskryminacji. Nasi pracownicy cieszą się swobodą działania wymagającą od nich przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny. Kładziemy nacisk na współpracę, wspólnotę, szacunek i zrozumienie. Nasi pracownicy powinni czuć przynależność do zespołu oraz jedność z innymi bez względu na swoją płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie etniczne, poziom sprawności fizycznej itp.

Uważamy, że dobra kondycja to warunek dobrego zdrowia i samopoczucia pracowników, a aktywność fizyczna poprawia wyniki w pracy. W ramach tego założenia szczodrze dopłacamy do karnetów na zajęcia sportowe oraz umożliwiamy skorzystanie z godziny treningu w godzinach pracy raz na tydzień. Chcemy zachęcić pracowników do ruchu i zwiększyć poczucie wspólnoty, dlatego co roku uczestniczymy w różnych wydarzeniach sportowych.

Szyldmax wspiera

Dzięki inicjatywie Szyldmax wspiera chcemy przyjąć na siebie odpowiedzialność społeczną jako przedsiębiorstwo oraz promować zrównoważony rozwój poprzez wspieranie organizacji angażujących się w różne projekty społeczne i pomocowe. Za każdą osobę, która zaprenumeruje nasz newsletter, przekażemy 8 zł na rzecz organizacji, która podejmuje działania na rzecz lepszego społeczeństwa. Co miesiąc będziemy wspierać inną organizację prezentowaną tutaj.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Bardzo poważnie traktujemy kwestie ochrony środowiska i cały czas staramy się ograniczać wpływ naszej działalności na otoczenie. Nasi pracownicy wzięli udział w podstawowym szkoleniu z ochrony środowiska i jest oczywiste, że dbamy o nie zarówno w dużych, jak i drobnych kwestiach.

Kompensujemy nasze emisje dwutlenku węgla

Kompensujemy szkody wyrządzone w klimacie przez emisje dwutlenku węgla generowane podczas produkcji naszych tabliczek oraz dostaw do klienta. Kompensacja szkód klimatycznych realizowana jest we współpracy z Atmoz Consulting, szwedzką firmą, która pomaga innym przedsiębiorstwom i organizacjom przyjąć na siebie odpowiedzialność za własne emisje. Dowiedz się więcej tutaj.

Nasza siedziba ma certyfikat Green Building

Nasz nowy budynek uzyskał certyfikat Green Building, co oznacza, że zużywamy 25% mniej energii niż wymagają tego przepisy. Dowiedz się więcej tutaj.

Zainstalowaliśmy 474 paneli słonecznych na naszym dachu

Rozszerzyliśmy nasz system fotowoltaiczny i teraz mamy zainstalowane 474 panele. Panele szacuje się, że będą produkować około 60% ilości, którą obecnie zużywamy w zakresie nieruchomości, produkcji i biura.

Oferujemy dopłaty do ekologicznych środków transportu

Staramy się podróżować maksymalnie ekologicznie, stąd oferujemy naszym pracownikom dopłaty do zielonych środków transportu. Dotyczy do dopłat do rowerów lub zwrotu połowy kosztów biletu autobusowego.

Nasze inicjatywy

Nasz wkład w środowisko

Szyldmax wspiera

Co sądzą nasi klienci?