Kompensacja szkód klimatycznych

Szyldomat i ochrona środowiska

Obecnie kwestie klimatyczne stają się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiany klimatu spowodowane przez emisje dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych są obecnie dużym problemem dla środowiska, zwłaszcza że pochodzą one od różnej działalności człowieka. W Szyldomacie bierzemy odpowiedzialność za szkody klimatyczne i świadomie zapobiegamy niekorzystnemu wpływowi na środowisko. Robimy to poprzez kompensowanie emisji dwutlenku węgla generowanych przez naszą działalność.

Kompensacja szkód klimatycznych

Nasza kompensacja szkód klimatycznych oznacza finansowanie działań poza naszą własną firmą. Działania te mają na celu redukcję emisji w tak dużym zakresie, w jakim je sami generujemy. Redukcja emisji prowadzi zatem do mniejszych emisji w innym miejscu.

Szacujemy nasze roczne emisje dwutlenku węgla i kompensujemy szkody wyrządzone w klimacie przez emisje generowane podczas produkcji naszych tabliczek oraz dostaw do klienta. Kompensacja szkód klimatycznych realizowana jest we współpracy z organizacją Tricorona Climate Partner, firmą, która pomaga innym przedsiębiorstwom i organizacjom pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kompensować emisje. Tricorona oferuje udział w różnych projektach redukujących emisje gazów cieplarnianych potwierdzone wiarygodnymi certyfikatami.

Sadzenie drzew

Zdecydowaliśmy się kompensować szkody klimatyczne w ramach projektu sadzenia drzew „Tropical Mix”. To unikalny projekt leśny prowadzony w wielu regionach Panamy, gdzie wylesienie stanowi poważny problem. W ramach tego projektu zasadzono do tej pory 1,9 mln drzew i zmniejszono emisje CO2 o około 135 100 ton. Projekt posiada certyfikat Gold Standard, jedyny standard certyfikacyjny zatwierdzony i uznawany przez ponad 80 międzynarodowych organizacji ochrony środowiska, m.in. WWF International.

Więcej informacji na temat Tricorona Climate Partner oraz różnych projektów klimatycznych znajduje się tutaj.

Co sądzą nasi klienci?