Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

W naszym Szyldomacie możesz zaprojektować własne tabliczki dokładnie według własnego pomysłu. Tekst, kolor, kształt itp.

Zacznij projektować tabliczkę

Informacje na temat Tabliczki na wyjścia ewakuacyjne

W razie pożaru lub innego zagrożenia dobrze oznakowane wyjście ewakuacyjne może uratować życie. Dlatego ważne jest, aby wyraźnie oznaczyć, gdzie znajduje się najbliższe. Oprócz tablic przeciwpożarowych tabliczki oznaczające wyjścia i drogi ewakuacji to najważniejsze tablice w publicznych i prywatnych budynkach.

UWAGA! Nasze tabliczki nie są fosforyzujące. Należy je stosować oprócz tabliczek fosforyzujących lub w miejscach, gdzie nie muszą być widoczne w ciemności.

Dobra widoczność tabliczek oznaczających wyjście ewakuacyjne może być kwestią życia lub śmierci. Nawet jeśli w budynku nie ma problemu ze znalezieniem wyjścia w normalnej sytuacji, droga ewakuacyjna musi być dobrze oznaczona, ponieważ ludzie nie zachowują się racjonalnie pod wpływem stresu i paniki. Stąd należy dobrze przemyśleć miejsce umieszczenia oraz wygląd tabliczek na wyjścia ewakuacyjne.

Tabliczki na wyjścia ewakuacyjne – pamiętaj o następujących kwestiach:

Cała trasa

Tabliczki znakujące drogę ewakuacji wskazują wyjście na zewnątrz budynku. Z tego powodu powinny być umieszczone na całej trasie prowadzącej z budynku do wyjścia. Osoba podążająca za tabliczkami do wyjścia ewakuacyjnego powinna cały czas widzieć kolejne, aż dotrze na zewnątrz. Lepiej umieścić jedną tabliczkę za dużo niż za mało. 

Wózek inwalidzki

Jeśli w budynku znajduje się specjalne wejście/wyjście dla osób na wózkach inwalidzkich, należy tabliczkę na wyjście ewakuacyjne dodatkowo oznaczyć symbolem wózka inwalidzkiego.

Obraz przemawia skuteczniej niż tekst

Na tabliczce na wyjście ewakuacyjne nie trzeba koniecznie umieszczać napisu „Wyjście ewakuacyjne”. Może się zdarzyć, że lepiej będzie użyć klasycznych zielonych tabliczek z białą postacią wskazującą kierunek do wyjścia ewakuacyjnego. Dzięki temu komunikat będzie również zrozumiały dla osób posługujących się innym językiem. 

Strzałki

Nie ma czegoś takiego jak nadmiernie czytelne znaki ewakuacyjne. Z tego powodu nie wahaj się przed umieszczeniem strzałki wskazującej kierunek na tabliczce oznaczającej wyjście/drogę ewakuacji. Strzałka wskazująca w dół oznacza, że wyjście ewakuacyjne jest dokładnie pod tabliczką, a w górę, że należy iść prosto. Strzałka ukośna w dół informuje, że w pobliżu znajdują się schody, po których trzeba zejść. Schody oznacza się też prostym symbolem schodów oraz strzałką kierującą do nich. Zatem tabliczki na wyjścia ewakuacyjne nie służą tylko do ich oznaczenia, ale również do wskazywania kierunku.

Co sądzą nasi klienci?